มาตรฐานการให้บริการ (SLA)

โปรแกรมห้องสมุด เอ็ดดูเคชั่น พุช ของเรานั้นได้มี ข้อตกลงระดับการบริการ หรือเรียกกันว่า Service Level Agreement (SLA) ให้กับลูกค้าของเราทุกโครงการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการให้บริการของ เอ็ดดูเคชั่น พุช นั้นจะตรงตามมาตรฐานที่วางไว้ดังต่อไปนี้

  1. รับการประกันการดูแลหลังการขาย 2 ปีแรกฟรี หลังจากนั้นจะมีการคิดค่าดูแลแบบ รายครั้ง/รายปี
  2. การโอนย้ายข้อมูล สมาชิก/สื่อสารสนเทศ ใช้เวลาไม่เกิิน 30 วัน
  3. การติดต่อกับทีมผู้พัฒนา เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. เป็นพื้นฐาน โดยเราจะมีทีมคอยให้บริการตลอดเวลาในช่องทาง โทรศัพท์,อีเมล์,Line,Facebook เป็นต้น
  4. ทุกโครงการจะได้ใช้งานโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด ที่ทาง เอ็ดดูเคชั่น พุช ได้พัฒนาออกมาอย่างพร้อมๆกัน
  5. การสำรองข้อมูลทาง เอ็ดดูเคชั่น พุช มีการสำรองข้อมูลการใช้งาน โปรแกรมห้องสมุด ทุกวัน ย้อนหลังได้ 30 วัน
  6. ค่าเฉลี่ยการออนไลน์ UPTIME 99% ขึ้นไปบนโปรแกรมห้องสมุด
  7. การจัดเก็บ Log การใช้งานในระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550