ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ และ ราคา

ประหยัดที่สุด

Startup

40,000
"เหมาะสมกับห้องสมุดขนาดเล็ก"
 • โปรแกรมห้องสมุด เอ็ดดูเคชั่น พุช
 • ไม่จำกัด จำนวนสื่อสารนิเทศ
 • ไมจำกัด พื้นที่การใช้งาน
 • จำกัด สมาชิกไม่เกิน 1,000 คน
 • อบรมการใช้งาน
 • อัปเดตเวอร์ชั่น ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
 • บริการหลังการขาย
คุ้มค่าที่สุด

Standard

70,000
"เหมาะสมกับห้องสมุดทุกประเภท"
 • โปรแกรมห้องสมุด เอ็ดดูเคชั่น พุช
 • ไม่จำกัด จำนวนสื่อสารนิเทศ
 • ไม่จำกัด พื้นที่การใช้งาน
 • ไม่จำกัด จำนวนสมาชิก
 • อบรมการใช้งาน
 • อัปเดตเวอร์ชั่น ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
 • บริการหลังการขาย
 • เครื่องอ่าน Barcode 1 ตัว
 • กระดาษ Label 3,600 ดวง
ครบชุดจัดเต็ม

Full Option

150,000
"เหมาะสมกับห้องสมุดที่ต้องการความทันสมัยที่สุด"
 • โปรแกรมห้องสมุด เอ็ดดูเคชั่น พุช
 • มีแอพพลิเคชั่น IOS / Android ของตัวเอง
 • เครื่องนับสมาชิก เข้า/ออก สำเร็จรูป 1 ตัว
 • ไม่จำกัด จำนวนสื่อสารนิเทศ
 • ไม่จำกัด พื้นที่การใช้งาน
 • ไม่จำกัด จำนวนสมาชิก
 • อบรมการใช้งาน
 • อัปเดตเวอร์ชั่น ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
 • บริการหลังการขาย
 • เครื่องอ่าน Barcode 1 ตัว
 • กระดาษ Label 10,000 ดวง

ข้อควรทราบก่อนขอใบเสนอราคา

 • ราคาดังกล่าวที่แสดงอยู่ในใบเสนอราคาเป็น ราคาสุทธิ แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมในการสั่งซื้อบริการ
 • การรับประกันและบริการหลังการขาย ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปคิดค่าบริการ 5,000 บาท ต่อปี
 • ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน จะมีการอบรมหลังมีการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • บริการ โอนย้ายฐานข้อมูล หนังสือ / สมาชิก ให้ฟรีไม่เสียค่าบริการใดๆ