ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ และ ราคา

แพ็กเกจ Cloud : ระบบห้องสมุดจะทำงานอยู่บนเทคโนโลยี Cloud ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน สามารถอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใช้งานได้อย่างเต็มระบบ ชำระเงินในรูปแบบรายปี

แพ็กเกจ pCloud : ระบบห้องสมุดจะทำงานอยู่บนเทคโนโลยี Cloud ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน สามารถอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ตลอดเวลา ฟรี 2 ปีแรก ใช้งานได้อย่างเต็มระบบ ชำระเงินครั้งเดียวจบ ยกเว้นค่าบริการหลังการขาย และ ค่าอัพเกรดเวอร์ชั่น 2 ปีแรกฟรี หลังจากนั้นคิด ปีล่ะ 10,000 บาท

แพ็กเกจ pServer : ระบบห้องสมุดจะทำงานบนเครื่อง Server ภายในองค์กรของท่าน มีความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะสำหรับห้องสมุดภายในที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลใดๆออกภายนอกองค์กร ในแพ็กเกจนี้ จะรวมราคาเครื่อง Server คุณภาพสูงมาให้แล้ว 1 เครื่อง การชำระเงินครั้งเดียวจบ ยกเว้นค่าบริการหลังการขาย และ ค่าอัพเกรดเวอร์ชั่น 2 ปีแรกฟรี หลังจากนั้นคิด ปีล่ะ 10,000 บาท

ราคาโปรแกรมห้องสมุด

ข้อควรทราบก่อนขอใบเสนอราคา

  • ราคาดังกล่าวที่แสดงอยู่ในใบเสนอราคาเป็น ราคาสุทธิ แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมในการสั่งซื้อบริการ
  • การรับประกันและบริการหลังการขาย ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปคิดค่าบริการ 10,000 บาท ต่อปี
  • ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน จะมีการอบรมหลังมีการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • บริการโอนย้ายฐานข้อมูล หนังสือ / สมาชิก ให้ฟรีทุกแพ็กเกจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ IOS / Android (ชื่อ App / Logo) เป็นของห้องสมุดตัวเอง คิดค่าบริการเพิ่มเติม (ตัวอย่าง)
  • เครื่องนับจำนวนสมาชิก เข้า / ออก ห้องสมุด (รองรับ RFID / Barcode) คิดค่าบริการเพิ่มเติม