อัพเดท โปรแกรมห้องสมุด Edupush เวอร์ชั่นล่าสุด วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ระบบบริหารจัดการสื่อวัสดุสารนิเทศ

 1. สามารถเลือกใช้ระบบจัดการสื่อได้ทุกระบบ เช่น DC LC หรือ
 2. สามารถกำหนดเลขทะเบียนวัสดุสารนิเทศได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขไม่ต่ำกว่า 6 หลัก
 3. โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำแบบอัตโนมัติ
 4. การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเลขทะเบียนของสื่อได้
 5. ระบบจัดการขอบเขตของฐานข้อมูลวัสดุนิเทศตามหลักบรรณรักษ์
 6. ระบบสามารถบันทึกสื่อวัสดุสารนิเทศได้ประเภท ดังนี้
  • หนังสือทุกประเภท
  • วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และ เอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
  • วัสดุโสตทัศน์ เช่น คลิปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี เทป ภาพยนตร์ และอื่น ๆได้
  • E-book , E-magazine , E-pub ,Media, Audio Book และอื่น ๆได้
 1. สมาชิกห้องสมุดสามารถ ดูสื่อผ่าน คอมพิวเตอร์ทั่วไป โน๊ตบุ๊ค แล็บเล็ต สมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ทุกเวลา
 2. ระบบไม่จำกัดการแบ่งประเภทหมวดของสื่อ เช่น ทั่วไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น
 3. ระบบมีฐานข้อมูลกลางซึ่งสามารถนำมาใช้ได้มากว่า 250,000 รายการ (เพิ่มขึ้นทุกวัน)
 4. วัสดุสารนิเทศทุกประเภทเป็นระบบฐานข้อมูลเดียว เพื่อสะดวกในการเข้าถึง หรือ การสืบค้น
 5. สามารถให้รายละเอียดรูปสื่อ บรรณนิทัศน์ สรุปเรื่องย่อ โฆษณา และ ภาพ เนื้อหาได้
 6. สามารถบันทึกตัวสื่อเพื่อไว้บริการได้ทุกรูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ, ภาพยนตร์, ภาพเคลื่อนไหว, E-book, ไฟล์ PDF,ไฟล์ MP3, ลิ้งก์ชื่อเว็บของสื่อได้ เป็นต้น
 7. สามารถเก็บประวัติการยืม-คืน ของวัสดุสารนิเทศในแต่ละรายการโดยอัตโนมัติได้
 8. สามารถกำหนดวันยืมและค่าปรับวัสดุเป็นรายการได้
 9. สามารถแสดงรายการวัสดุสารนิเทศเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามเลขทะเบียน ISBN, ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง,เลขเรียก,ปีที่พิมพ์ ได้
 10. ระบบสามารถจัดพิมพ์ Barcode, QRcode สำหรับติดสื่อ รองรับ รองรับหลายขนาดหลายยี่ห้อเช่นกระดาษA4 , กระดาษ label B5,A12 ยี่ห้อ ตราม้า,ตราช้าง,Q-BIZ,JUNK และสามารถปริ้นแถบสีหมวดหมู่ได้ด้วย
 11. การบันทึกข้อมูลวัสดุสารนิเทศสามารถคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง แล้วกำหนดเลขทะเบียน แหล่งที่มา สถานที่เก็บ อัตราการบริการ และ ค่าปรับใหม่ได้
 12. ระบบสามารถพิมพ์ทะเบียนวัสดุสารนิเทศได้
 13. ระบบสามารถจัดทำบรรณานุกรม หรือบัตรรายการได้
 14. ระบบมีส่วนที่แสดงสถานะของสื่อได้ว่าว่าง หรือถูกยืม หรือส่งซ่อม หรือจำหน่าย หรือถูกจอง ได้
 15. ระบบมีส่วนบอกตำแหน่งสถานที่เก็บสื่อได้
 16. ระบบสามารถอัพสื่อของอาจารย์ที่ต้องการอัพสื่อการเรียนการสอนของตัวเองได้

ระบบแสดงผลสื่อคลิปวีดีโอ

โปรแกรมห้องสมุด ได้พัฒนาระบบวีดีโอให้รองรับ การเข้าชมผ่าน คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ เคลื่อนที่ทุกชนิด เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ให้เข้ากับคำว่า “เข้าได้ทุกที่ทุกเวลา ของ Education Push” ทำให้สมาชิกของระบบ ห้องสมุดออนไลน์สามารถเข้าดู ข้อมูล รายละเอียดหนังสือ สื่อวีดีโอ ได้ไม่ว่าจะเข้าชมจาก ที่ไหน ระบบของวีดีโอถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้รับชม หรือ บรรณารักษ์ที่อัพโหลดข้อมูล

 • สามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น IOS, Android และ Web Browser อย่าง Google chrome, Firefox, IE, Microsoft Edge
 • รองรับความคมชัดสูงถึง 1080P (Full HD)
 • แชร์คลิปวีดีโอไปใน สังคมออนไลน์ อย่าง Facebook, Twitter
 • Embedding คลิปไปลงเว็บต่าง ๆ
 • ระบบป้องกันการ ดาวน์โหลด/ดึง คลิปออกจากเว็บไซต์ ด้วยระบบป้องกันอย่างดี เพื่อป้องกัน ลิขสิทธิ์คลิปวีดีโอของเจ้าของ คลิป
 • ระบบสถิติ แสดงยอดผู้ชมเข้า

ระบบแสดงผล E-BOOK

ปัจจุบันการพัฒนาระบบ E-Book มาใช้งานนั้นง่ายดายมากขึ้น แต่ โปรแกรมห้องสมุด ของเราทำระบบให้ง่ายดายยิ่งกว่าเดิม โดย ตัวระบบสามารถแปลงเอกสารในรูปแบบ PDF ออกมาเป็น E-Book ได้โดยทันที เพียงแค่บรรณารักษ์อัพโหลดไฟล์ Pdf ขึ้นไป อาจเป็น สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ระบบก็จะแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบ E-Book ให้ทันที

 • สามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น IOS, Android และ Web Browser อย่าง Google Chrome, Firefox, IE, Microsoft Edge
 • ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ไปติดตั้งบนเครื่อง
 • ระบบสถิติ สามารถบอกจำนวนผู้เข้าชม E-Book ได้
 • ระบบสถิติ สามารถบอก E-book ที่มีคนดูมากที่สุดได้
 • ระบบสถิติ สามารถบอก ใครที่เข้าดู E-book มากที่สุดได้
 • ใช้งานง่ายสะดวก ดึงข้อมูลจาก Pdf ได้ทันทีไม่ต้องแปลงไฟล์ด้วยตัวเอง
 • รองรับการ ซูมเพื่อความชัดของตัวหนังสือ และ เลือกหน้าที่ต้องการจะอ่านได้

ระบบบริหารจัดการสมาชิก

  1. โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำโดยอัตโนมัติ
  2. ระบบสามารถแบ่งประเภทและกำหนดกลุ่มของสมาชิกได้เองโดยไม่จำกัด
  3. ระบบสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพสมาชิก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook หรือ ID ระบบแสดงตนในระบบต่าง ๆ ได้
  4. ระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้บริการ จำนวนวันยืม-คืนและค่าปรับได้ตามประเภทของสมาชิก
  5. ระบบสามารถจัดทำบัตรสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดของบัตร ตามมาตรฐาน เช่น พิมพ์รูปถ่ายสมาชิก,รหัสสมาชิก, สัญลักษณ์ห้องสมุด, วันออกบัตร, วันหมดอายุ และ รายละเอียดตามที่กำหนดได้
  6. ระบบสามารถเก็บบันทึกและพิมพ์รายงานประวัติการยืม-คืนของสมาชิกตามช่วง เวลาที่กำหนดได้
  7. โปรแกรมมีระบบปรับชั้นเรียน และประเภทสมาชิกได้
  8. ระบบสามารถจัดพิมพ์รายงานข้อมูลสมาชิกทั่วไปและรายการยืม-คืน
  9. รองรับ บัตรสมาชิกในรูปแบบ BarCode, QRcode, RFID ,บัตรประจำตัวประชาชน
  10. ระบบสามารถบันทึกเลขทะเบียนสมาชิกได้ไม่ต่ำกว่า 5 หลัก หรือ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน
คุณสมบัติน่าสนใจ ในโปรแกรมห้องสมุด
รับชมสื่อ E-book ได้ง่ายเหมือนเปิดหนังสือจริง
01:16
การพิมพ์ใบเสร็จ ยืมคืนหนังสือห้องสมุดผ่านเครื่อง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ POS
00:03
สร้าง E-book ได้ง่ายๆ จาก ไฟล์ PDF โดย โปรแกรมห้องสมุด pdf
04:10
ตัวอย่างการทำงานของ ระบบ ยืม คืน หนังสือ จาก โปรแกรมห้องสมุด เอ็ดดูเคชั่น พุช
01:00
ระบบนับจำนวนสมาชิกเข้าออกห้องสมุด จาก โปรแกรมห้องสมุด เอ็ดดูเคชั่น พุช
00:40
อัพสื่อวีดีโอ ขึ้นบน โปรแกรมห้องสมุด เก็บสถิติสมาชิกที่เข้าชมได้
00:34
Open data ฟรี E-book, Audio book, VDO เลือกได้ฟรีบนโปรแกรมห้องสมุด
01:16
โปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ ที่มีระบบประชาสัมพันธ์ ต่างๆให้กับสมาชิก
01:06
ระบบพิมพ์บาร์โค้ด รองรับ A4 ป้ายสติกเกอร์ B5,A12
00:51
โปรแกรมห้องสมุด EDUpush : Audio Book หนังสือเสียง
00:31

ระบบบริหารการให้บริการ

 1. ระบบสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต การจองสื่อ รายการ 10อันดับสื่อ
  • ระบบสืบค้นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้กับ Web Browser ทุกชนิด
  • สามารถสืบค้นได้จากรายการ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง รายการที่น่าสนใจ หรือ หัวเรื่อง
  • สามารถเลือกรายการสืบค้นได้จากขอบเขตของข้อมูลทุกข้อมูล โดยกำหนด เงื่อนไขเชื่อมด้วย “และ” , ”หรือ” , “ไม่”
  • ภาษาอังกฤษในการสืบค้นสามารถค้นได้ทั้งตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่
  • รายการที่ถูกสืบค้น สามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการ รูปภาพสื่อ ตัวสื่อ RUN สื่อ และประวัติการยืม-คืน ได้
  • มีระบบสืบค้นประวัติการยืม-คืนวัสดุสารนิเทศของสมาชิกเมื่อสืบค้นข้อมูลแล้ว หากสื่อที่ต้องการใช้บริการยังไม่ว่างสมาชิกสามารถจองต่อได้
  • รายการ 10 สื่อที่ระบบสามารถทำได้มีดังนี้ 10สื่อแนะนำ, 10สื่อที่มาใหม่ล่าสุด, 10อันดับหนังสือยอดนิยม, 10อันดับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยม, 10อันดับ E-book ยอดนิยม, 10อันดับสื่อยอดนิยม
 2. ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืม-คืน
  • กำหนดสิทธิจำนวนวันยืม จำนวนสื่อวัสดุสารนิเทศที่ให้ยืม ตลอดจนค่าปรับของสมาชิกได้
  • กำหนดจำนวนครั้งของการยืม สื่อรายการเดียวกันของสมาชิกที่ยืมต่อเนื่องกันได้
  • กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยไม่นับรวมในสิทธิจำนวนวันยืม และ ค่าปรับของสมาชิก
  • ระบบรองรับการยืมคืนผ่านทุกอุปกรณ์ ที่สามารถอ่าน Barcode หรือ QRcode ได้
  • พิมพ์สลิปรายการยืม-คืน พร้อมแสดงรายละเอียดได้
  • ระบบยืม และ ระบบคืนเป็นระบบปฏิบัติการหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องเปิดเมนูใหม่ หรือเปลี่ยนเมนูการทำงาน
  • ระบบมีเมนูพิเศษเพื่อสามารถคืนวัสดุสารนิเทศได้โดยไม่ต้องมีรหัสผู้ยืม
  • ระบบสามารถแจ้งค่าปรับกรณีคืนวัสดุสารนิเทศเกินกำหนดรายรายการและรวมยอดโดยอัตโนมัติได้
  • การบริการยืมคืนระบบจะแสดงภาพของสมาชิกเพื่อการตรวจสอบได้
  • ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ยืมหนังสือเกินกำหนดผ่านทาง E-mail ได้

ระบบการรายงาน

 1. รูปแบบการรายงานสามารถแสดงเป็น รายงานแบบตาราง, รายงานแบบกราฟแท่ง, รายงานแบบกราฟวงกลม
 2. ระบบมีส่วนรายงานจำนวนวัสดุสารนิเทศคงเหลือในปัจจุบัน โดยเลือกได้ตาม
  • ตามประเภทวัสดุของวัสดุสารนิเทศเช่น หนังสือ ซีดี ดีวีดี วารสาร เป็นต้น
  • ตามหมวดของวัสดุสารนิเทศ เช่น ทั่วไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น
  • ตามกลุ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของระบบ จาก 000 ถึง 900
 3. มีรายงานทวงกรณีสมาชิกยืมวัสดุสารนิเทศเกินกำหนด และ สามารถ เลือกเฉพาะสมาชิกที่ค้างส่งเกินกำหนดตามจำนวนวันที่ กำหนดได้
 4. มีระบบรายงานสถิติการยืมคืนดังต่อไปนี้
  • รายงานตามสาระการเรียนรู้ 000-900
  • รายงานตามห้องเรียนได้
  • รายงานตามประเภทของวัสดุสารนิเทศได้
  • รายงานตามประเภทของสมาชิกได้
  • รายงานตามหมวดวัสดุสารนิเทศได้
  • ระบบสามารถรายงานเป็นกราฟ และเลือกรูปแบบของกราฟได้ตามข้อมูลที่เหมาะสม
  • รายงานการยืมคืนตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
  • รายงานการยืมคืนตามรายสมาชิก
  • รายงานการยืมคืนตามรายวัสดุสารนิเทศ
  • ระบบสามารถรายงานผู้ยืมหนังสือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้
  • ระบบสามารถรายงานวัสดุสารนิเทศที่มีผู้ยืมมากที่สุดได้เรียงตามลำดับ
  • ระบบสามารถรายงานสมาชิกที่ไม่เคยใช้บริการยืมคืนได้
  • อื่น ๆ ในอนาคต
 5. มีระบบรายงานการจัดทำทะเบียนและบรรณานุกรมอื่น ๆ ดังนี้
  • ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานทะเบียนตามเลขทะเบียนได้
  • ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานทะเบียนตามเลขหมู่ได้
  • ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานตามช่วงวันที่ที่กำหนดได้
  • ระบบสามารถพิมพ์รายละเอียดและรูปภาพของวัสดุสารนิเทศตามรายการที่กำหนดได้
  • ระบบสามารถพิมพ์บรรณานุกรมจากรายการเลขทะเบียนได้
  • ระบบสามารถพิมพ์บรรณานุกรมจากช่วงวันที่กำหนดได้
  • ระบบสามารถส่งออกข้อมูลรายการสื่อที่เป็น Microsoft Excel และ PDF ได้
 1. มีระบบรายงานค่าปรับ ดังต่อไปนี้
  • ค่าปรับรายบุคคล
  • ค่าปรับรายวัน
  • ค่าปรับรายเดือน
  • ค่าปรับรายปี
  • ค่าปรับตามระดับการศึกษา
 1. มีรายงานการ ส่งซ่อม – รับซ่อม
 2. มีรายงานการ จำหน่าย – ยกเลิก

สหบรรณานุกรม และการใช้ระบบร่วมกันของห้องสมุด

Education Push เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อให้ห้องสมุดในแต่ละที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน  (สหบรรณานุกรม Union Catalog) ผ่าน ระบบเครือข่ายและการเก็บฐานข้อมูลแบบ  Cloud Computing  ที่มีความปลอดภัย ซึ่งระบบจะสามารถเชื่อมโยงได้กับผู้ผลิต ผู้ จำหน่าย ตัวแทนการขาย กับห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการสื่อ และผู้มีความต้องการใช้สื่อให้เป็นระบบเดียวกัน ดังนั้นรายการ สื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใด ก็จะถูกรวบรวมมาไว้ในระบบโดยเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตเอง ซึ่งผู้ใช้สื่อสามารถสืบค้น หรือค้นหารายการสื่อที่ออกมาใหม่ได้ในระบบเดียว และยังสามารถที่ จะเข้าถึงตัวสื่อได้หลายรูปแบบได้

ระบบการพัฒนาบุคลากร และการบำรุงรักษาระบบ

  1. Education Push มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ ตามจำนวนและความจำเป็นตามที่ ต้องการ
  2. Education Push มีระบบอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไป ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
  3. Education Push บริการให้คำปรึกษาด้านบรรณารักษ์ที่มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในระดับเชี่ยวชาญไว้คอยบริการท่าน ทางโทรศัพท์, ทางLine, ทาง freshchat และ ในและนอกสถานที่ตามที่กำหนด
  4. การบำรุงรักษาระบบ และการสำรองข้อมูลเป็นหน้าที่ของ Education Push ผู้ใช้ไม่ต้องรับภาระในส่วนนี้ ส่วนผู้ใช้มีหน้าที่เพียง ต้องดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้อยู่ให้สามารถใช้งานได้ หรือเข้าอินเทอร์เน็ต ได้ก็ เพียงพอสำหรับการใช้ระบบ
  5. หากเกิดปัญหาในการใช้ระบบ หรือระบบเข้าไม่ได้ หรือต้องการระบบเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถขอคำแนะนำ แจ้งและขอความ ช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์, หรือทาง Line, ทาง freshchat และ ในและนอกสถานที่ตามที่กำหนดได้