อัพเดท โปรแกรมห้องสมุด Edupush เวอร์ชั่นล่าสุด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

การใช้งานโปรแกรม

 • รับชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • อ่านสื่อ E-book,E-magazine
 • อ่านวิทยานิพนธ์
 • ฟัง Audio book
 • ดูรายการ 10 อันดับ สื่อ

ระบบปฏิบัติงาน

 • ระบบการ ยืม-คืน สื่อ
 • การคืนสื่ออัตโนมัติ
 • การทวงคืน
 • ค่าปรับ
 • การจองสื่อ
 • นับจำนวนเข้าออก
 • ปรับระดับชั้นเรียนใหม่

การออกรายงาน

 • รายการส่งซ่อม – รับซ่อมวัสดุ
 • รายการจำหน่ายวัสดุ
 • รายการยืม – คืนสื่อ
  • ตามวัน
  • ตามช่วงเวลา
  • ตามวัสดุสารนิเทศ
  • ตามหมวด 000-900
  • ตามวัสดุสารนิเทศรายบุคคล
  • ตามประเภทสารนิเทศ
   • แบบตารางข้อมูล
   • แบบตารางกราฟแท่ง
   • แบบตารางกราฟวงกลม
  • ตามหมวดสานิเทศ
   • แบบตารางข้อมูล
   • แบบตารางกราฟแท่ง
   • แบบตารางกราฟวงกลม
  • ตามวัสดุสารนิเทศ
   • แบบตารางข้อมูล
   • แบบตารางกราฟแท่ง
   • แบบตารางกราฟวงกลม
 • รายงานการเข้าใช้บริการ
  • จำนวนตามระดับชั้น/ห้อง
   • แบบตารางข้อมูล
  • จำนวนตามประเภทสมาชิก
   • แบบตารางข้อมูล
   • แบบกราฟแท่ง
   • แบบกราฟวงกลม
  • จำนวนรายบุคคล
   • แบบตารางข้อมูล
 • สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ
  • รายงานตามวัสดุ
   • แบบตารางข้อมูล
   • แบบกราฟแท่ง
  • ตามเลขหมู่
   • แบบตารางข้อมูล
   • แบบตารางกราฟแท่ง
  • รายงานตามประเภท
   • แบบตารางข้อมูล
   • แบบกราฟแท่ง
 •  สถิติสมาชิกยืม – คืน
  • ตามระดับการศึกษา
  • ตามชั้น / ปี
  • ตามประเภทสมาชิก
  • ตามห้อง
  •  ตามบุคคล
 •  ค่าปรับ
  • ค่าปรับรายบุคคล
  • ค่าปรับรายวัน
  • ค่าปรับรายเดือน
  • ค่าปรับรายปี
  • ค่าปรับตามระดับการศึกษา
 • รายงานเชิงสถิติ
  • อันดับหนังสือยอดนิยม
   • แบบตารางข้อมูล
  • อันดับผู้ยืมสื่อมากที่สุด
  • อันดับผู้เข้าใช้บริการ
 • รายงานสถิติ ผู้เข้าชมอีบุ๊ก
 • รายงานเชิงสถิติ การติดต่อบรรณารักษ์
 • รายงานสถิติ ผู้เข้าชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NEW
 • รายงานสถิติ ผู้เข้าฟังสื่อ Audio Book NEW

การค้นหา

 • ค้นหาสื่อสารนิเทศ
 • ค้นหาสมาชิก
 • ค้นหาสื่อจากฐานข้อมูลกลาง
 • ค้นหารายการจองสื่อ
 • ค้นหาจำหน่ายวัสดุ
 • ค้นหา รับ – ส่ง วัสดุสารนิเทศซ่อมแซม
 • ค้าหารายการยืมคืน
 • ค้นหาบบัญชีที่ค้างเกินกำหนด
 • ค้นหารายชื่อที่เสียค่าปรับ

ดูรายละเอียด

 • สื่อสารนิเทศ
 • ข้อมูลสมาชิก
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดต่อสื่อสาร

 • กล่องข้อความ ใช้ติดต่อระหว่างบรรณรักษ์ – นักเรียน

ตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ

 • วัสดุสารนิเทศ
 • รายการลงทะเบียนฐานข้อมูลกลาง

การช่วยเหลือ

 • คู่มือ

การจัดการ

 • การจำหน่ายวัสดุ
  • จำหน่ายวัสดุ
  • ยกเลิกการจำหน่ายวัสดุ
 • การส่งซ่อม – รับ วัสดุ
  • ส่งซ่อม
  • รับซ่อม
 • รายการลงทะเบียนสื่อ
  • อนุมัติสื่อที่อาจารย์ขอเพิ่มสื่อลงฐานข้อมูลกลาง
  • ไม่อนุมัติ
 • เพิ่ม
  • เพิ่มสื่อลงฐานข้อมูลกลาง
  • เพิ่มสื่อลงในระบบของโรงเรียน
  • เพิ่มสมาชิก นักเรียน , อาจารย์ ,ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ , ชุมชน
  • เพิ่มรายชื่อแหล่งที่มา
  • เพิ่มรายชื่อประเภทหมวด
  • เพิ่มสถานที่เก็บ
  • เพิ่มรายการวันหยุด
  • เพิ่มรายชื่อสาขา
  • เพิ่มรายชื่อคณะ
  • เพิ่มสถานะหนังสือ
  • เพื่มข่าวประชาสัมพันธ์
  • เพิ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • เพิ่มE-book,E-magazine
  • เพิ่มวิทยานิพนธ์
  • เพิ่มAudio book
  • เพิ่ม10อันดับสื่อแนะนำ
 • ลบ
  • ลบสื่อที่อยู่ในระบบของโรงเรียน
  • ลบสมาชิก
  • ลบการยืมสื่อเมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการยืมผิด
  • ลบข่าวประชาสัมพันธ์
  • ลบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • ลบE-book,E-magazine
  • ลบวิทยานิพนธ์
  • ลบAudio book
 • แก้ไข
  • แก้ไขรายละเอียดสมาชิก
  • แก้ไขข้อมูลสื่อสารนิเทศ
  • แก้ไขประเภทสมาชิก
  • แก้ไขรายชื่อสถานที่เก็บ
  • แก้ไขรายชื่อแหล่งที่มา
  • แก้ไขรายการวันหยุด
  • แก้ไขรายชื่อสาขา
  • แก้ไขรายชื่อคณะ
  • แก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์
  • แก้ไขสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • แก้ไขE-book,E-magazine
  • แก้ไขวิทยานิพนธ์
  • แก้ไขAudio book

การพิมพ์

 • พิมพ์บาร์โค้ด
  • หนังสือ 40 เล่ม ล่าสุด
  • แบบระบุเลขทะเบียน
 • พิมพ์เอกสารประกอบ
  • พิมพ์เลขทะเบียน
   • ตามเลขทะเบียน
   • ตามเลขเรียก
   • ตามช่วงเวลา
   • ตามวัสดุ
   • ตามประเภท
   • ตามแนวสืบค้น
  • พิมพ์บรรณานุกรม
   • ตามเลขทะเบียน
   • ตามเลขเรียก
   • ตามช่วงเวลา
   • ตามวัสดุ
   • ตามประเภท
   • ตามแนวสืบค้น
  • พิมพ์บัตรรายการ
   • พิมพ์ตามเลขทะเบียน
   • พิมพ์ตามรายการเลือกจากแฟ้ม
  • พิมพ์ข้อมูลทั่วไป
   • พิมพ์ตามเลขทะเบียน
   • พิมพ์ตามรายดการเลือกจากแฟ้ม
 • ทะเบียนสมาชิก
 • ตามระดับชั้น/ห้อง
 • ตามประเภทสมาชิก
 • ตามสถานะสมาชิก
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก
 • พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานสมาชิก
 • พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก
 • พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

ผู้ใช้งานระบบ (ส่วนของสมาชิก)

 • การใช้งานโปรแกรม 
  • รับชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • อ่านสื่อ E-book,E-magazine
  • อ่านวิทยานิพนธ์
  • ฟัง Audio book
  • ดูรายการ 10 อันดับ สื่อ
 • การค้นหา
  • ค้นหาสื่อสารนิเทศ
  • ค้นหาสื่อที่ ยืม
  • ค้นหาประวัติการยืมคืน
  • ค้นหารายการที่จอง
  • ค้นหาประวัติการจอง
 • ดูรายละเอียด
  • ดูประวัติการ ยืม – คืน
  • ดูประวัติการจอง การจองวัสดุสารนิเทศ
  • ประวัติการเข้าใช้บริการ
  • สื่อสารนิเทศ
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การติดต่อสื่อสาร
  • ติดต่อกับบรรณารักษ์ ใช้ติดต่อระหว่างนักเรียน – บรรณรักษ์