แจ้งเตือนยืมเกินกำหนดผ่าน E-mail

ส่งข้อความแจ้งเตือนการยืมหนังสือเกินกำหนดทาง E-mail

1.คลิก “แจ้งเตือนการยืมเกินกำหนด

  1. ระบบจะแสดงหน้า “รายการผู้ยืมหนังสือเกินกำหนด” ขึ้นมา
  2. คลิกที่รูป “จดหมาย” เพื่อส่งข้อมูล หนังสือที่เกินกำหนด

  1. เมื่อคลิกที่รูปจดหมายแล้ว จะมีข้อความเข้ามาใน E-Mail ที่อยู่ตามข้อมูลส่วนตัว

  1. เมื่อคลิกเข้ามาในข้อความที่แจ้งเตือน จะแสดงหน้าขึ้นมา ดังนี้ ในข้อความที่ส่งไปยัง E-mail จะแสดงรายละเอียด ของผู้ยืม เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ห้อง ประเภท และรายละเอียดของหนังสือที่ยืมเกิดกำหนด ยืมเกิดจำนวนกี่เรื่องก็จะแสดงขึ้นมาตามจำนวนนั้น