เมนู “ลงทะเบียนสื่อ”(อาจารย์)

“ลงทะเบียนสื่อ”

  1. การลงทะเบียนสื่อ(อาจารย์)

      1. เลือก  “เพิ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์

      2.ตัวอย่าง การ “เพิ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์

      3. แสดงหน้า “เพิ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์

      4. “กรอกรายละเอียด”  ที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ต้องการจะลงทะเบียน(ตามข้อมูลที่มี)

      5. คลิกที่ “Link Youtube” ถ้าเป็นคลิปที่อยู่บน you tube ให้ Copy URL แล้วนำมาวางในช่องว่าง หรือ คลิก “เลือกไฟล์” ที่ “File Media” เมื่อเป็นคลิป ที่จัดทำขึ้นเอง หรือ เป็นไฟล์ที่มีเองอยู่แล้ว

      6. “อนุญาตให้สื่อเเสดงที่ EDU CENTER หรือไม่” EDU CENTER คือ ศูนย์รวมที่ไว้แสดงสื่อสารนิเทศ เพื่อเป็นสื่อกลางของทุกโรงเรียนเมื่อต้องการที่จะกระจายสื่อที่ทำขึ้นมาเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนอื่นที่ใช้ระบบเดียวกันอยู่

      7. แล้วคลิก “บันทึก” เมื่อต้องการเพิ่มสื่อ  คลิก  “ยกเลิก”  เมื่อไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลแล้ว

  2. ตรวจสอบ “เพิ่มการลงทะเบียน

      1. เลือก “รายการลงทะเบียนสื่อ

 

      2. แสดงหน้า “รายการลงทะเบียนสื่อ

      3. รายการสื่อที่ลงทะเบียนไว้จะขึ้นมาแสดง อยู่ใน “รายการลงทะเบียนฐานข้อมูลกลาง” จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อที่ทำการลงทะเบียนไว้ เช่น วันที่ลง,ชื่อเรื่อง,ประเภท,สถานะ”รอตรวจสอบ” คือ กำลังส่งเรื่องไปยังระบบเพื่อให้ บรรณารักษ์ที่ดูแลสมุดนั้นๆตรวจสอบความถูกต้องเพื่อที่จะอนุมัติเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลกลาง “เพื่อไม่ให้เป็นไฟล์ขยะจึงต้องให้ทางบรรณารักษ์ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเพิ่มสื่อ

      4. หลังจากที่บรรณารักษ์ทำการตรวจสอบ”แล้วอนุมัติการลงทะเบียนให้ผ่าน สื่อเรื่องนั้นจะขึ้นมาแสดงที่ “รายการลงทะเบียนฐานข้อมูลกลาง(ผ่านการตรวจสอบ)” และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อที่ทำการลงทะเบียนไว้ เช่น วันที่ลง,ชื่อเรื่อง,ประเภท,สถานะของสื่อในฐานข้อมูลกลางว่า “สำเร็จ”  *แต่สื่อยังไม่ได้นำเข้าระบบของโรงเรียน ทางอาจารย์ที่อัพสื่อลงจึงต้องทำการติดต่อบรรณารักษ์เพื่อให้อัพสื่อลงในระบบของโรงเรียนอีกครั้งนึง

      5. หลังจากที่บรรณารักษ์อัพสื่อลงในระบบของโรงเรียนแล้ว สถานะของสื่อที่เกี่ยวกับหัวข้อ”ห้องสมุดโรงเรียน” จาก”ยังไม่ลงทะเบียน” เปลี่ยนเป็น “ลงทะเบียนแล้ว

      6. คลิก”ตรวจสอบ“เมื่อ บรรณารักษ์ตรวจสอบแล้วไม่ให้ผ่านการตรวจสอบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น “กรุณาแก้ไข”  แล้วเมื่อทำการแก้ไขเสร็จ สถานะจะเปลี่ยนเป็น”รอตรวจสอบ“เช่นเดิม

      7.ตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลลงในระบบของโรงเรียนโดยการ “ค้นหาสื่อสารนิเทศ“ตามประเภทสื่อที่ลงทะเบียน