เชิงสถิติ

เชิงสถิติอีบุ๊ก

สถิติผู้เข้าชมอีบุ๊ก

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “เชิงสถิติ
 2. คลิกที่เมนู >> “เชิงสถิติอีบุ๊ก
 3. คลิกที่เมนู >> “สถิติผู้เข้าชมอีบุ๊ก
 4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสถิติผู้เข้าชมอีบุ๊ก
 5. ใส่เลขทะเบียนของ อีบุ๊ก ที่ต้องการทราบรายงานสถิติผู้เข้าชม >> “ลงในช่องว่าง
 6. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy” (ถ้าไม่ระบุ ชั้น/ปี,ห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่เข้าชม อีบุ๊ก เล่มนั้น ๆ แต่ถ้าต้องการ ดูตามห้องให้ใส่ ชั้น/ปี,ห้อง ได้ตามที่ต้องการ)
 7. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 1. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
 2. แสดงผลการสั่ง “Print

อันดับผู้เข้าชมอีบุ๊กมากที่สุด

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “เชิงสถิติ
 2. คลิกที่เมนู >> “เชิงสถิติอีบุ๊ก
 3. คลิกที่เมนู >> “สถิติผู้เข้าชมอีบุ๊ก
 4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานเชิงสถิติิ อันดับผู้เข้าชมอีบุ๊กมากที่สุด
 5. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น
 6. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด
 7. คลิกที่ >> “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา
 8. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
 9. แสดงผลการสั่ง “Print
 • เนื่องจากเมนูเชิงสถิติมีการทำงาน2แบบนี้เท่านั้น ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงอย่างละแบบเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย