สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ

ตามประเภทสารนิเทศ

แบบตารางข้อมูล

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ
 2. คลิกที่เมนู >> “รายงานตามประเภทวัสดุ
 3. คลิกที่เมนู >> “แบบตารางข้อมูล
 4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ ตามประเภทวัสดุ แบบตารางข้อมูล
 5. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 6. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

 1. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา คลิก >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
 2. แสดงผลการสั่ง “Print

 

แบบกราฟแท่ง

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ
 2. คลิกที่เมนู >> “รายงานตามประเภทวัสดุ
 3. คลิกที่เมนู >> “แบบกราฟแท่ง
 4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ ตามประเภทวัสดุ แบบกราฟแท่ง
 5. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 6. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

 1. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา คลิก >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
 2. แสดงผลการสั่ง “Print
 • การออกรายงานสรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ มีการใช้ทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย