สถิติสมาชิกยืม – คืน

ตามระดับการศึกษา(แบบตารางข้อมูล)

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “สถิติสมาชิกยืม-คืน
  2. คลิกที่เมนู >> “ตามระดับการศึกษา
  3. คลิกที่เมนู >> “แบบตารางข้อมูล
  4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสถิติสมาชิกยืม-คืน ตามระดับการศึกษา
  5. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”
  6. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  7. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

8. แสดงผลการสั่ง “Print”

  • การออกรายงานสถิติสามชิกยืม-คืน มีการใช้ทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย