วัสดุสารนิเทศ ซ่อมแซม

ส่งซ่อม

 1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “วัสดุสารนิเทศ ซ่อมแซม
 2. แล้วคลิกที่เมนู >> “ส่งซ่อม-รับซ่อม
 3. ระบบจะแสดงหน้า รับ-ส่งวัสดุสารนิเทศซ่อมแซม
 4. กรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจะส่งซ่อม คลิกที่ >> “ส่งซ่อม – รับซ่อม” เพื่อส่งซ่อม จะขึ้นสถานะ  >> “ส่งซ่อม” (เมื่อทำการส่งซ่อมอยู่จะไม่สามารถยืมได้)
 5. คลิกที่ >> “ลบรายการ” เมื่อใส่รายการ ส่งซ่อม – รับซ่อม ผิดพลาด
 6. ตรวจสอบ เลขทะเบียน และ ชื่อเรื่อง ให้ถูกต้อง คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” จะขึ้นรายการที่จะ สั่งส่งซ่อมทั้งหมดขึ้นมาวิธีการส่ง-รับ ซ่อมสื่อสารนิเทศ-2

รับซ่อม

 1. กรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจะรับซ่อม คลิกที่ >> “ส่งซ่อม – รับซ่อม” เพื่อรับซ่อมจะขึ้นสถานะ >> “รับซ่อม
 2. ตรวจสอบ เลขทะเบียน และ ชื่อเรื่อง ให้ถูกต้อง คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมดวิธีการส่ง-รับ ซ่อมสื่อสารนิเทศ-3
 3. เมื่อทำการบันทึกรายการทั้งหมดเสร็จสิ้น รายการที่ยกเลิกจะขึ้นมาแสดงที่ “ประวัติการยกเลิกวัสดุสารนิเทศยกเลิก

วิธีการดูประวัติการ ส่ง-รับ ซ่อมแซมวัสดุสารนิเทศซ่อมแซม

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการส่งซ่อม-รับซ่อม
 2. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการส่งซ่อม-รับซ่อม
 3. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น
 4. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด
 5. คลิกที่ >> “Search” เพื่อทำการค้นหา คลิกที่ >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงานเลือกวัน