วิธีการใช้งานเมนู”ค้นหาสื่อสารนิเทศ>(E-BOOK E-MAGAZINE)”

“E-BOOK E-MAGAZINE”

  1.วิธีการค้นหา E-BOOK E-MAGAZINE

      1.คลิกที่ “E-BOOK E-MAGAZINE

      2. แสดงหน้า “E-BOOK E-MAGAZINE

      3. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” E-BOOK E-MAGAZINE

      4. “กรอกรายละเอียด“ตามที่เลือกหัวข้อค้นหา

      5. คลิกที่ “ค้นหา

 

 2.วิธีการอ่าน E-BOOK E-MAGAZINE

      1. คลิกที่  “รูปหนังสือที่ต้องการจะอ่าน

      2. “แสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ” ของหนังสือเล่มที่คลิกอ่าน

      3. คลิก “อ่านหนังสือ

      4. “แสดงผลการคลิกอ่านหนังสือ

      5. เครื่องมือที่ช่วยในการอ่าน และยังสามารถใช้เมาส์คลิกเปลี่ยนหน้า เช่นถ้าต้องการอ่าน”หน้าถัดไป” ก็คลิกที่หน้าที่อ่านล่าสุด หรือไม่ก็สามารถใช้ลูกศร -> บนคีย์บอร์ด หรือถ้าต้องการที่จะย้อนกลับไปอ่าน”หน้าที่ผ่านมา” สามารถคลิกไปยังหน้าที่เพิ่งเปิดมา หรือ ใช้ลูกศร <- บนคีย์บอร์ด

      6. คลิกที่ “Back Page” เมื่อไม่ต้องการที่อ่านต่อแล้ว หรือ ต้องการอ่านเรื่องอื่น และบอกข้อมูลผู้ใช้งาน และเวลาในการเข้าใช้งาน