วิธีการใช้งานเมนู”ค้นหาสื่อสารนิเทศ>(วิทยานิพนธ์)”

“วิทยานิพนธ์”

 1.วิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์

      1. คลิกที่ “วิทยานิพนธ์

      2. แสดงหน้า “วิทยานิพนธ์

      3. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” หนังสือ วารสาร นิตยสาร

      4. “กรอกรายละเอียด“ตามที่เลือกหัวข้อค้นหา

      5. คลิกที่ “ค้นหา

 2.วิธีการอ่านวิทยานิพนธ์

      1. คลิกที่ “อ่านหนังสือ

      2. แสดงผลการ “คลิกอ่านหนังสือ

      3. เครื่องมือที่ช่วยในการอ่าน และยังสามารถใช้เมาส์คลิกเปลี่ยนหน้า เช่นถ้าต้องการอ่าน”หน้าถัดไป” ก็คลิกที่หน้าที่อ่านล่าสุด หรือไม่ก็สามารถใช้ลูกศร -> บนคีย์บอร์ด หรือถ้าต้องการที่จะย้อนกลับไปอ่าน”หน้าที่ผ่านมา” สามารถคลิกไปยังหน้าที่เพิ่งเปิดมา หรือ ใช้ลูกศร <- บนคีย์บอร์ด

      4. คลิกที่ “Back Page” เมื่อไม่ต้องการที่อ่านต่อแล้ว หรือ ต้องการอ่านเรื่องอื่น

 3.วิธีการดูรายละเอียดหนังสือ

      1. คลิกที่ “รายละเอียด

      2. แสดงผลการคลิก “รายละเอียด

      3. จะแสดงรายละเอียดต่างๆของวิทยานิพนธ์เล่มที่ดู เช่นผู้แต่ง,หมวดหมู่,การผลิต,ภานในสื่อ,ข้อมูลสืบค้น เป็นต้น ข้อมูลมากน้อยก็ขึ้นอยู่ กับการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลกลางครั้งแรก