วิธีการใช้งานเมนูช่าวสารประชาสัมพันธ์

 1. คลิก “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” หรือเข้าทางลัดโดย คลิก “+เพิ่มข่าว” ที่หน้าแรก หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ จะแสดงขั้นตอนที่ 4 ขึ้นมา โดยไม่ต้องทำขั้นตอนที่ 1-3
 2. แสดงหน้า “เพิ่มรายการข่าวประชาสัมพันธ์
 3. คลิกที่ “เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 4. แสดงผลการคลิก“เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 5. กรอกข้อมูลของข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์เท่าที่มีข้อมูล
 6. คลิก “บันทึก” เมื่อต้องการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 7. เมื่อทำการคลิกบันทึกข้อมูลแล้วจะมีข้อความแสดงเพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล
 8. แสดงรายการข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวที่เพิ่มเข้าไปจะไปแสดงผลที่หน้าแรก หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 9. ปุ่ม ที่ใช้ในการจัดการกับข่าวสารประชาสัมพันธ์
  สีฟ้า” คือ ปุ่มดูรายละเอียด “สีเหลือง” คือ ปุ่มแก้ไข “สีแดง” คือ ปุ่ม ลบ
 10. แสดงผลการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ที่หน้าแรก