วิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ

 1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการสื่อสารนิเทศ
 2. แล้วคลิกที่เมนู >> “หนังสือวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-0
 3. ระบบจะแสดงหน้า รายการหนังสือขึ้นมา แล้วคลิกที่ >> “+เพิ่มข้อมูลวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-1
 4. ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มข้อมูลสื่อขึ้นมา แล้วคลิกที่ >> “+คลิกทีนี่เพื่อค้นหาหนังสือที่ต้องการเพิ่มวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-2
 5. ระบบจะแสดงหน้า รายการวัสดุสารนิเทศขึ้นมา
 6. คลิกที่ตัวเลือก >> “ค้นหา” ที่ต้องการจะเพิ่มขอมูล ตามหัวข้อที่ต้องการ
 7. >> กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เราเลือกหัวข้อไว้
 8. จากนั้นกด >> “ค้นหา” ในกรณีที่มีหนังสือที่เราต้องการเพิ่มอยู่แล้ว จะมีรายการหนังสือขึ้นมา (ในกรณีที่ไม่มีรายการหนังสือที่เราต้องการเพิ่มอยู่ ดูได้วิธีการเพิ่มหนังสือที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ )
 9. ตรวจสอบชื่อเรื่อง หรือ รหัสที่ตรงกับ หนังสือที่เราต้องการเพิ่ม แล้ว >> คลิกที่ “วงกลม” ข้างหน้าหนังสือที่ต้องการ
 10. คลิกที่ “ตกลงวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-3
 11. ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มข้อมูลสื่อขึ้นมา จะแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือที่เพิ่มเข้าไป
 12. ถ้าเราต้องการเพิ่มหนังสือมากกว่า 1เล่ม มี 2วิธี วิธีแรกกำหนดเองว่าต้องการเพิ่มกี่เล่ม คลิกที่ตัวเลือก

“เพิ่มหนังสือโดย” เลือกที่  “เพิ่มแถว” (วิธีที่สอง คือ Run เลขทะเบียนแบบ auto ระบบจะ run รายการตามที่เรากำหนดตัวเลขเข้าไปขึ้นมาให้เลย ตามขั้นตอนที่ 15-18)

 1. แล้วกด >> “+เพิ่มแถว” จะเพิ่มได้ทีละ 1เล่ม จำนวนที่จะเพิ่มกี่เล่มก็กคลิกเพิ่มเท่าจำนวนที่เรามี
 2. กด >> “บันทึกวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-5
 3. คลิกเลือก >> “Run เลขทะเบียนแบบ auto” จะแสดงหน้าต่างข้างล่างขึ้นมา และจะมีเลข ทะเบียนล่าสุดที่เราเพิ่ม
 4. เข้าไป ที่หัวข้อ “เลขทะเบียนจาก” ในตัวอย่าง คือ 000017 ถ้าเรามีหนังสือที่ต้อง 4 เล่ม เราก็ นับ เพิ่มจาก 17 จะได้ 20 เมื่อเราได้จำนวนที่เราต้องการเพิ่มแล้ว เราก็ เอาข้อมูลที่ได้ไปใส่ในช่อง
 5. ใส่ตัวเลขตามจำนวนหนังสือที่ต้องการเพิ่ม >> “ถึงเลขทะเบียน” คือ 000020
 6. คลิกที่ >> “+เพิ่มวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-6
 7. ผลลัพธ์ที่ได้ ดังนี้ เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว คลิกที่ >> “บันทึก” (ทั้ง2วิธี)
  วิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-8
 8. ระบบจะแสดงผลการบึกทึก ว่า “สำเร็จบันทึกข้อมูลสำเร็จวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-end

*** ตรวจสอบผลการบันทึกได้ที่ “วิธีการตรวจสอบการบันทึกผลข้อมูลหนังสือ” ***