วิธีการลบข้อมูลหนังสือ

  1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการสื่อสารนิเทศ
  2. แล้วคลิกที่เมนู >> “หนังสือวิธีการค้นหาหนังสือ
  3. ระบบจะแสดงหน้า รายการหนังสือขึ้นมา
  4. คลิกที่ >> “ตรวจสอบวิธีการลบข้อมูลหนังสือ1
  5. คลิกที่ >> “รูปถังขยะสีแดงตามรายการที่เราต้องการลบ
  6. คลิกที่ >> “รูปไอคอนสีเหลือง เพื่อแก้ไข้ข้อมูลหนังสือ” เมื่อคลิกแก้ไขให้ไปดูขั้นที่ 9วิธีการลบข้อมูลหนังสือ-2
  7. ระบบจะแสดงหน้า สอบถามความมั่นใจว่าต้องการลบจริงหรือไม่ คลิกที่ >> “ตกลงวิธีการลบข้อมูลหนังสือ-3
  8. ระบบจะแสดงผลการบึกทึก ว่า “สำเร็จบันทึกข้อมูลสำเร็จสำเร็จบันทึกข้อมูลสำเร็จ
  9. ระบบจะแสดงหน้า ข้อมูลหนังสือ ขึ้นมา จะขึ้นรายระเอียดต่าง ๆของหนังสือที่ต้องการแก้ไข ขึ้นมา เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จตามที่ต้องการแล้ว คลิก >> “บันทึกแก้ไข