วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ (พิมพ์ทะเบียนตามเลขทะเบียน)

  1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ
  2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทะเบียน
  3. คลิกที่เมนู >> “ตามเลขทะเบียนวิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ(พิมพ์ทะเบียน+ตามเลขทะเบียน)-1
  4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานวัสดุสารนิเทศ ตามเลขทะเบียน
  5. กรอกรหัส เลขทะเบียนที่อยากให้พิมพ์รายการแรกที่ >> “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น
  6. ถึง เลขทะเบียนที่อยากให้พิมพ์รายการสุดท้ายที่ >>“ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย
  7. คลิกที่ >> “ค้นหาวิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ(พิมพ์ทะเบียน+ตามเลขทะเบียน)-2
  8. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะเลขทะเบียนที่มีเท่านั้น ถ้าไม่มีเลขทะเบียนอยู่ในช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงานวิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ(พิมพ์ทะเบียน+ตามเลขทะเบียน)-3
  9. แสดงผลการสั่ง “Printวิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ(พิมพ์ทะเบียน+ตามเลขทะเบียน)-4