วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ (บรรณานุกรม)

ตามเลขเรียก

 1. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์บรรณานุกรม ตามเลขเรียก
 2. กรอกรหัส เลขทะเบียนที่อยากให้พิมพ์รายการแรกที่ >> “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น
 3. ถึง เลขทะเบียนที่อยากให้พิมพ์รายการสุดท้ายที่ >>“ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย
 4. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานตามเลขเรียก

ตามช่วงวันที่

 1. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์บรรณานุกรม ตามช่วงวันที่
 2. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น
 3. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด
 4. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานตามช่วงเวลา

ตามวัสดุ

 1. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์บรรณานุกรม ตามวัสดุ
 2. วัสดุสารนิเทศ >> “เลือกหัวข้อที่ต้องการ
 3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานตามวัสดุ

ตามประเภท

 1. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์บรรณานุกรม ตามประเภทสารนิเทศ
 2. ประเภทสารนิเทศ >> “เลือกหัวข้อที่ต้องการ
 3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานตามประเภท

ตามแนวสืบค้น

 1. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์บรรณานุกรม ตามแนวสืบค้น
 2. ค้นหา >> “เลือกหัวข้อที่ต้องการ
 3. >> กรอกข้อมูล ตัวอักษร หรือ ตัวเลข ลงใน “ช่องว่าง” ตามที่เลือกหัวข้อ
 4. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานตามแนวสืบค้น

*** ต้องการดูการแสดงผลการสั่ง “Print” เมนูต่าง ๆดูได้ที่ “แสดงผลการสั่ง Print”  ***