วิธีการพิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก

  1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ
  2. แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิกวิธีการพิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก-1
  3. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปจำนวนสมาชิก ตามประเภทสมาชิก
  4. คลิกที่ >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน (ระบบจะแสดงวันที่สรุปผลตามวันที่ออกรายงาน ไม่สามารถแก้ไข้วันที่ออกรายงานได้)
  5. แสดงผลการสั่ง “Print