วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด

วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ดแบบระบุเลขทะบียน

 1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์บาร์โค๊ด
 2. แล้วคลิกที่เมนู >> “แบบระบุเลขทะเบียนวิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-1
 3. ระบบจะแสดงหน้า “พิมพ์บาร์โค้ด” คลิกที่ >> “โปรดเลือกกระดาษ” เพื่อเลือกขนาดตามที่เราต้องการจะพิมพ์วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-2
 4. ระบบจะแสดงหน้า “พิมพ์บาร์โค้ด(ตามด้วยชื่อหัวข้อที่เลือก)” จากนั้น >> “กรอกเลขทะเบียนหนังสือลงที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดลงในช่องว่าง” แล้วคลิกที่ >> “Print Barcodeวิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-3
 5. ระบบจะแสดงหน้า “บาร์โค้ด(Barcode)”ที่กรอกเลขทะเบียนหนังสือ ขึ้นมาดังนี้วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-4

วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ดแบบหนังสือ 40 เล่มล่าสุด

 1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์บาร์โค๊ดวิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-5
 2. แล้วคลิกที่เมนู >> “หนังสือ 40 เล่มล่าสุด
 3. ระบบจะแสดงหน้า “พิมพ์บาร์โค้ด หนังสือ 40 เล่มล่าสุด” คลิกที่ >> “โปรดเลือกกระดาษ” เพื่อเลือกขนาดตามที่ต้องการจะพิมพ์วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-6
 4. ระบบจะแสดงหน้า “พิมพ์บาร์โค้ด(ตามด้วยชื่อหัวข้อที่เลือก)” จากนั้น >> คลิกที่ “สี่เหลี่ยมข้างบนสุด” ถ้าต้องการเลือกรายการล่าสุดทั้ง 40 รายการ (แต่ถ้าต้องการพิมพ์บาร์โค้ดบางรายการที่อยู่ในรายการหนังสือ 40 เล่มล่าสุดให้ >> “คลิกที่ สี่เหลี่ยม หน้ารายการที่ต้องการ”)วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-7
 5. คลิกที่ >> “Print Barcode” ที่ด้านล่างสุดวิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-8
 6. ระบบจะแสดงหน้า “บาร์โค้ด(Barcode)” ขึ้นมาตามที่เลือกรายการไว้ ดังนี้วิธีการพิมพ์บาร์โค๊ด-9