วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก

  1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ
  2. แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก
   วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก-1
  3. ระบบจะแสดงหน้า รายการสมาชิก
  4. คลิกที่ >> “ค้นหา” เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาสมาชิกตามหัวข้อ >> กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เลือกหัวข้อ
  5. คลิกที่ >> “ค้นหา
  6. คลิกที่ >> “สี่เหลี่ยมบนสุด” เพื่อพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานทุกรายการ คลิก “สี่เหลี่ยมข้างหน้าเลขประจำตัว” เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ  >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก
  7. แสดงผลการสั่ง “Print
   วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก-3