วิธีการทำงานของ เมนู “รายชื่อสมาชิก”

วิธีการค้นหารายชื่อสมาชิก

 1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายชื่อสมาชิก
  วิธีการทำงานของ-เมนู-รายชื่อสมาชิก-1
 2. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อสมาชิก
 3. คลิกเลือกที่ตัวเลือกว่าจะเลือก >> “ค้นหา” เลือกหัวข้อค้นหา
 4. >> กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เราเลือกหัวข้อ
 5. >> คลิกที่ “ค้นหา
  วิธีการทำงานของ-เมนู-รายชื่อสมาชิก-2

วิธีการใช้งาน ปุ่มต่าง ๆ

 1. คลิก” เมื่อต้องการ จะดูรายละเอียดของรายชื่อนั้น ๆ
 2. คลิก” เมื่อต้องการ จะแก้ไข้รายชื่อ รายละเอียดต่าง ๆ
 3. คลิก” เมื่อต้องการ ลบรายชื่อที่ไม่ต้องการใช้ออกไป
  วิธีการทำงานของ-เมนู-รายชื่อสมาชิก-3

วิธีการเพิ่มรายชื่อสมาชิก

 1. คลิกที่ >> “+เพิ่มสมาชิกวิธีการทำงานของ-เมนู-รายชื่อสมาชิก-4
 2. ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มสมาชิกใหม่
 3. กรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม่
 4. คลิกที่ “บันทึก” เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จ เพื่อนทำการบันทึกข้อมูล