วิธีการทำงานของ เมนูตั้งค่าองค์กร

 1. คลิกที่เมนู >> “ตั้งค่าระบบ” แล้วคลิกที่เมนู >> “ตั้งค่าองค์กร
  ตั้งค่าองค์กร-1
 2. ระบบจะแสดงหน้า ข้อมูลตั้งค่าพื้นฐาน
 3. >> คลิกที่ “แก้ไข
  ตั้งค่าองค์กร-2
 4. ระบบจะแสดงหน้า ตั้งค่าพื้นฐาน
 5. ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการตั้งค่าองค์กร
 6. คลิกที่ “Submit” เพื่อยืนยันการตั้งค่า
  ตั้งค่าองค์กร-3