วิธีการทำงานของ เมนูตั้งค่าระบบ(ตั้งค่าข้อมูล)

ตั้งค่าข้อมูล ประเภท/หมวด

 1. คลิกที่เมนู >> “ตั้งค่าระบบ” แล้วคลิกที่เมนู >> “ตั้งค่าข้อมูล
 2. คลิกที่ >> “ประเภท/หมวด
  ตั้งค่าข้อมูล-1
 3. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อประเภท/หมวด
 4. คลิกที่ >> “+เพิ่มประเภท/หมวด” เพื่อให้ทราบว่า หมวด/ประเภท ของหนังสือ
  ตั้งค่าข้อมูล-2
 5. ระบบจะแสดงหน้า สร้างประเภท/หมวด
 6. กรอกข้อมูลใน “ช่องว่าง” ตามที่หัวข้อกำหนด
 7. คลิก “บันทึก” เมื่อต้องการเพิ่มประเภทสมาชิกใหม่ คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการเพิ่มเข้าไปแล้ว
  ตั้งค่าข้อมูล-3

ตั้งค่าข้อมูล แหล่งที่มา

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อแหล่งที่มา
 2. คลิกที่ >> “+เพิ่มแหล่งที่มา” เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของหนังสือมาจากที่ไหน
 3. คลิกเมื่อ “ต้องการแก้ไขข้อมูล” ที่ผิดพลาด
  ตั้งค่าข้อมูล-4

ตั้งค่าข้อมูล สถานที่เก็บ

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อสถานที่เก็บ
 2. คลิกที่ >> “+เพิ่มสถานที่เก็บ” เพื่อให้ทราบสถามที่เก็บของหนังสือ
 3. คลิกเมื่อ “ต้องการแก้ไขข้อมูล” ที่ผิดพลาด
  ตั้งค่าข้อมูล-5

ตั้งค่าข้อมูล ตารางวันหยุด

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายการวันหยุด
 2. คลิกที่ >> “+เพิ่มวันหยุด” เพื่อให้ทราบรายการวันหยุดทำการของห้องสมุดตามสถานที่นั้น ๆ
 3. คลิกเมื่อ “ต้องการแก้ไขข้อมูล” ที่ผิดพลาด
  ตั้งค่าข้อมูล-6

ตั้งค่าข้อมูล สาขา/แผนก

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อสาขา
 2. คลิกที่ >> “+เพิ่มสาขา” เพื่อให้ระบุสาขา หรือ แผนก ที่จะเพิ่มสมาชิก ที่สูงกว่ามัธยมต้นขึ้นไป
 3. คลิกเมื่อ “ต้องการแก้ไขข้อมูล” ที่ผิดพลาด
  ตั้งค่าข้อมูล-7

ตั้งค่าข้อมูล คณะ

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อคณะ
 2. คลิกที่ >> “+เพิ่มคณะ” เพื่อให้ระบุ คณะ ที่จะเพิ่มสมาชิก ที่สูงกว่ามัธยมปลาย ขึ้นไป
 3. คลิกเมื่อ “ต้องการแก้ไขข้อมูล” ที่ผิดพลาด

ตั้งค่าข้อมูล-8

ตั้งค่าข้อมูล ระดับการศึกษา

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อระดับการศึกษา
 2. หน้านี้ไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูล ถ้าต้องการแก้ไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่ (เพราะกำหนดไว้ตามที่กระทรวงการศึกษามีเท่านั้น)
  ตั้งค่าข้อมูล-9

ตั้งค่าข้อมูล สถานะหนังสือ

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายชื่อสถานะ
 2. คลิกที่ >> “+เพิ่มสถานะ” เพื่อให้รู้สถานะของหนังสือแต่ละรายการ
 3. หน้านี้ไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูล ถ้าต้องการแก้ไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่
  ตั้งค่าข้อมูล-10