วิธีการทำงานของ ระบบยืม-คืน

ระบบยืม-คืน >> วิธียืม

 1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบยืมคืนระบบยืม-คืน-1
 2. ระบบจะแสดงหน้า ค้นหาสมาชิก
 3. กรอก รหัสสมาชิกของผู้ที่ต้องการจำ ยืม-คืน หนังสือลงใน “ช่องว่าง
 4. คลิกที่ >> “ค้นหาระบบยืม-คืน-2
 5. ระบบจะแสดงหน้า สมาชิก
 6. กรอกเลขทะเบียน “ลงในช่องว่าง” คลิกที่ “ยืม/คืน” เพื่อเลือกหนังสือ จะมีรายการหนังสือที่เลือกขึ้นมาแล้วขึ้น “สถานะ ยืม
 7. ถ้าเกิดความผิดพลาดในการเลือกหนังสือ คลิกที่ >> “สี่เหลี่ยม” ด้านหน้าหนังสือเลือกผิดพลาด
 8. แล้วคลิกที่ >> “ลบรายการ
 9. คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” เพื่อยืนยันการยืมหนังสือที่เลือกมาระบบยืม-คืน-3

ระบบยืม-คืน >> วิธีคืน

 1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบยืมคืนระบบยืม-คืน-1
 2. ระบบจะแสดงหน้า ค้นหาสมาชิก
 3. กรอก รหัสสมาชิกของผู้ที่ต้องการจำ ยืม-คืน หนังสือลงใน “ช่องว่าง
 4. คลิกที่ >> “ค้นหาระบบยืม-คืน-2
 5. ระบบจะแสดงหน้า สมาชิก
 6. กรอกเลขทะเบียน “ลงในช่องว่าง” คลิกที่ “ยืม/คืน” เพื่อเลือกหนังสือ จะมีรายการหนังสือที่เลือกขึ้นมาแล้วขึ้น “สถานะ คืน”
 7. ถ้าเกิดความผิดพลาดในการเลือกหนังสือ คลิกที่ >> “สี่เหลี่ยม” ด้านหน้าหนังสือเลือกผิดพลาด
 8. แล้วคลิกที่ >> “ลบรายการ
 9. คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” เพื่อยืนยันการยืมหนังสือที่เลือกมา
 10. เมื่อทำการ “คืน” หนังสือเสร็จประวัติการ “คืน” หนังสือทั้งหมดจะแสดงขึ้นที่ หน้า ประวัติการประวัติการยืม-คืนระบบยืม-คืน-4ระบบยืม-คืน-5