รายงานการยืม-คืน สื่อ

ตามช่วงวันที่

 1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบยืม-คืน สื่อ
 2. คลิกที่เมนู >> “ตามช่วงวันที่
 3. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามสมาชิก
 4. คลิกที่ >> “ช่องวันที่ยืมเพื่อใส่วันที่ในช่อง dd/mm/yyyy ” เพื่อดูรายการ “ยืม-คืน” ตามวันที่ต้องการ
 5. คลิกที่ >> “ค้นหารายการยืม-คืน สื่อ-2
 6. แสดงผลการ “ค้นหา” ขึ้นมา >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงานรายการยืม-คืน สื่อ-3
 7. แสดงผลการสั่ง “Printรายการยืม-คืน สื่อ-4

ตามช่วงเวลา

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามช่วงเวลา
 2. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและ วันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานรายการยืม-คืน สื่อ-5

ตามหมวด 000-999

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามหมวดเลขหมู่
 2. >> กรอกข้อมูล เลขหมู่ที่ต้องการค้นหาลำดับแรก ลงใน “ช่องว่าง เลขหมู่เริ่มต้น” และลำดับสุดท้ายที่ต้องการ ลงใน “ช่องว่าง เลขหมู่สิ้นสุด
 3. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและ วันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 4. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานรายการยืม-คืน สื่อ-6

ตามวัสดุสารสนเทศ

 1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามหมวดวัสดุสารนิเทศ
 2. ค้นหา >> “เลือกหัวข้อที่ต้องการ
 3. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและ วันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 4. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงานรายการยืม-คืน สื่อ-7