วิธีการทำงานของ ระบบคืนอัตโนมัติ

  1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบคืนอัตโนมัติคืนอัตโนมัติ-1
  2. ระบบจะแสดงหน้า คืนอัตโนมัติ
  3. กรอก เลขทะเบียนวัสดุสารนิเทศ ที่ต้องการจะทำการ “คืน” หนังสือลงใน “ช่องว่าง
  4. คลิกที่ >> “ค้นหาคืนอัตโนมัติ-2
  5. เมื่อต้องการ “ตรวจสอบรายการที่คืนหนังสือสำเร็จหรือไม่” เข้าไปดูได้เช็คได้ที่ “หน้าประวัติการยืม-คืน