วิธีการติดตั้ง Barcode Fonts สำหรับ Windows

การติดตั้ง Barcode Fonts ควรติดตั้งให้กับทุกเครื่องที่ต้องการจะปริ้น บัตรสมาชิก / เลขทะเบียนหนังสือ เพราะจำเป็นต้องแสดง Barcode Fonts ก่อนปริ้นเสมอ โดยมีขั้นตอนตามนี้

  1. ดาวน์โหลด Barcode Fonts จากลิงก์ดังนี้ (ดาวน์โหลด Barcode Fonts)
  2. เมือดาวน์โหลดเสร็จ ให้แตกไฟล์ .rar ตามรูป
    ติดตั้งบาร์โค๊ด-1
  3. หลังจากแตกไฟล์เสร็จ ให้ลากเมาส์คลุมทั้ง 4 ไฟล์ จากนั้นคลิกขวาเลือก Install เพื่อติดตั้ง Barcode Fonts เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นติดตั้งบาร์โค๊ด-2