วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อรองรับการปริ้น Barcode

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อรองรับการปริ้น Barcode ทุกยี่ห้อ

1.เข้าสู่ระบบ บรรณารักษ์ จากนั้นชี้เมาส์ไปที่เมนู “สื่อสารนิเทศ” แล้วก็คลิกที่ เมนู “พิมพ์บาร์โค๊ด”
2.เลือกประเภทที่ต้องการพิมพ์บาร์โค๊ด

3.จากนั้นระบบจะนำมาสู่หน้า เลือกกระดาษสำหรับพิมพ์บาร์โค๊ด ให้ บรรณารักษ์  เลือกกระดาษที่ต้องการ

4.จากนั้นระบบจะนำมาสู่หน้า กรอกเลขทะเบียนหนังสือ ให้ บรรณารักษ์  กรอกเลขทะเบียนหนังสือเพื่อพิมพ์บาร์โค๊ดเป็นรายเล่ม แนะนำให้พิมพ์ 8 เล่มต่อครั้ง แล้วกดปุ่ม “Print Label Barcode“ด้านล่าง
5.จากนั้ันระบบก็จะแสดงตัวอย่างหน้าสำหรับพิมพ์บาร์โค๊ดมาให้ ถ้าถูกต้องแล้วให้ทางบรรณารักษ์ กดปุ่ม “Ctrl + P” (กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ และ กดปุ่ม P) เพื่อสั่งปริ้น เป็นอันเสร็จ

 

6.ในการพิมพ์บาร์โค๊ดจากกระดาษ B5 จำเป็นที่จะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษโดยการกด Ctrl + P แล้วไปที่แถบทางด้านซ้ายมือ คลิกตรงส่วน “การตั้งค่าเพิ่มเติม

7. ตั้งค่าขนาดกระดาษให้เป็น “A4 >>>เปลี่ยนส่วน “ระยะขอบ” ให้แก้ไขเป็น “ที่กำหนดเอง” และส่วนตัวเลือก ให้นำเครื่องหมายที่ “ส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ” นั้นออก >>> ชี้ที่ตัวอย่างที่แสดงจะมีขนาดของ หัว ขอบซ้ายขวา และท้ายกระดาษขึ้นมา ให้เปลี่ยน ค่าของเลขดังนี้ ส่วนหัว ให้ปรับเป็น  3mm , ส่วนขอบซ้าย-ขวา ให้ปรับเป็น 10mm , ส่วนท้ายกระดาษ ให้ปรับเป็น 75mm ดังภาพด้านล่าง และสั่งพิมพ์ เป็นอันเสร็จการพิมพ์บาร์โค๊ด