วิธีการตรวจสอบการบันทึกผลข้อมูลหนังสือ

  1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการสื่อสารนิเทศ
  2. แล้วคลิกที่เมนู >> “หนังสือวิธีการเพิ่มข้อมูลหนังสือ-0
  3. ตรวจเลขทะเบียนที่เราแอดเข้าไปรายการแรก ตอนที่เพิ่มข้อมูลหนังสือ
  4. คลิกที่ >> “ตรวจสอบ” เพื่อตรวจสอบว่าหนังสือที่นำเข้าไปจำนวนเท่ากับที่เราบันทึกข้อมูลหรือไม่ ?
  5. คลิกที่ >> “รายละเอียด” เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับที่กรอกรายละเอียดลงไปตอนแรกหรือไม่ ?วิธีการตรวจสอบการบันทึกผลข้อมูลหนังสือ-2
  6. หน้าแสดงผล “ตรวจสอบ” ดูที่เลขทะเบียนที่เราทำการบันทึกเข้าไป เท่ากันที่กำหนดเข้าไปหรือไม่ ?
  7. ตรวจสอบว่าหนังสือที่เราบันทึกลงไปมีจำนวนเท่าไหร่ตามที่กำหนดหรือไม่ ?วิธีการตรวจสอบการบันทึกผลข้อมูลหนังสือ-3