จำหน่าย-ยกเลิก วัสดุสารนิเทศ

จำหน่าย การจำหน่ายวัสดุ

 1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “จำหนายวัสดุสารนิเทศ
 2. แล้วคลิกที่เมนู >> “จำหน่าย-ยกเลิก
 3. ระบบจะแสดงหน้า จำหน่ายวัสดุ
 4. กรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจะจำหน่าย คลิกที่ >> “จำหน่าย-ยกเลิก” เพื่อจำหน่ายจะขึ้นสถานะ >> “จำหน่าย” (เมื่อทำการยืมอยู่จะไม่สามารถจำหน่ายได้)
 5. คลิกที่ >> “ลบรายการ” เมื่อใส่รายการ จำหน่าย ผิดพลาด
 6. ตรวจสอบ เลขทะเบียน และ ชื่อเรื่อง ให้ถูกต้อง คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” จะขึ้นรายการที่จะ จำหน่ายทั้งหมดขึ้นมาวิธีการจำหน่ายวัสดุ-2

ยกเลิก การจำหน่ายวัสดุ

  1. กรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจะยกเลิก คลิกที่ >> “จำหน่าย-ยำเลิก” เพื่อรับซ่อมจะขึ้นสถานะ >> “ยกเลิก
  2. ตรวจสอบ เลขทะเบียน และ ชื่อเรื่อง ให้ถูกต้อง คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมดวิธีการจำหน่ายวัสดุ-3
  3. เมื่อทำการบันทึกรายการทั้งหมดเสร็จสิ้น รายการที่รับซ่อมจะขึ้นมาแสดงที่ “ประวัติการรับ-ส่งวัสดุสารนิเทศซ่อมแซม” จะสามารถทำการยืม-คืนหนังสือได้ตามปกติวิธีการจำหน่ายวัสดุ-4

วิธีการดูประวัติการ ส่ง-รับ ซ่อมแซมวัสดุสารนิเทศซ่อมแซม

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการจำหน่าย-ยกเลิก
 2. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการจำหน่าย-ยกเลิกวัสดุสารนิเทศ
 3. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น
 4. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด
 5. คลิกที่ >> “Search” เพื่อทำการค้นหา คลิกที่ >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงานวิธีการจำหน่ายวัสดุ-6