วิธีการค้นหาหนังสือ

  1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการสื่อสารนิเทศ
  2. แล้วคลิกที่เมนู >> “หนังสือวิธีการค้นหาหนังสือ
  3. ระบบจะแสดงหน้า รายการหนังสือขึ้นมา
  4. คลิกที่ >> “ค้นหา” เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา
  5. >> กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เราเลือกหัวข้อ
  6. >> คลิกที่ “ค้นหาวิธีการค้นหาหนังสือ-4