การเข้าใช้บริการ

ประตูทางเข้า

ตามระดับการศึกษา

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่ >> “การเข้าใข้บริการ
 2. คลิกที่ >> “ประตูทางเข้า
 3. คลิกที่ >> “ตามระดับการศึกษา
 4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด ระดับการศึกษา แบบตารางข้อมูล
 5. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 6. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 7. แสดงผลการค้นหา ต้องการออกรายงาน คลิก >> “Print

 1. แสดงผลการ “Print

 ตามรายบุคคล

 1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่ >> “การเข้าใข้บริการ
 2. คลิกที่ >> “ประตูทางเข้า
 3. คลิกที่ >> “รายบุคคล
 4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด รายบุคคล แบบตารางข้อมูล
 5. ใส่เลขประตัวตัวของสมาชิก ที่ต้องการทราบการเข้าใช้งานห้องสมุดของสมาชิกคนนั้น >> “ลงในช่องว่าง” >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
 6. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 1. แสดงผลการค้นหา ต้องการออกรายงาน คลิก >> “Print
 2. แสดงผลการ “Print
 • เนื่องจากเมนูการเข้าใช้บริการมีการทำงาน2แบบนี้เท่านั้น ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงอย่างละแบบเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย