ระบบนับจำนวนคน เข้า/ออก ห้องสมุด

  1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบนับจำนวนเข้า/ออก
  2. ระบบจะแสดงหน้า โปรดเลือกประตูทางเข้า
  3. คลิกเลือก >> “ประตูทางเข้า
  4. คลิกที่ >> “ตกลง
  5. นำเคอร์เซอร์ มาไว้ที่ “รหัสสมาชิก” เพื่อทำการสแกนบัตรกับเครื่องตามประเภทของบัตรที่ใช้ RFID,บาร์โค๊ด หรือ บัตรประชาชน ระบบจะแสดงรายละเอียดของ สมาชิกคนล่าสุด
  6. รายชื่อคนเข้าใช้ล่าสุด จะแสดงข้อมูลส่วนตัว,เวลาเข้า,ว/ด/ป,ประตูทางเข้า-ทางออก, เวลารวมในการเข้าห้องสมุด
  7. แสดงจำนวนนคนเข้าใช้ในวันนั้นๆ วัน/เดือน/ปี เวลา

 ตัวอย่าง Barcode, RFID