ระบบตรวจวัสดุสารนิเทศ

  1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบตรวจวัสดุสารนิเทศระบบตรวจวัสดุสารนิเทศ-1
  2. ระบบจะแสดงหน้า ค้นหาวัสดุสารนิเทศ
  3. กรอกเลขทะเบียนหนังสือ >> “ในช่องว่าง” ที่ต้องการ ดูรายละเอียดหนังสือเล่มนั้น ๆ ,ดูประวัตืการ ยืม-คืน, ประวัติการรับ-ส่ง วัสดุสารนิเทศซ่อมแซม, ประวัติการจำหน่าย-ยกเลิกวัสดุสารนิเทศ
  4. >> คลิกที่ “ค้นหาระบบตรวจวัสดุสารนิเทศ-2
  5. แสดงผลการค้นหาระบบตรวจวัสดุสารนิเทศ-3