ค่าปรับ

ค่าปรับรายบุคคล

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ค่าปรับ
  2. คลิกที่เมนู >> “ค่าปรับรายบุคคล
  3. ระบบจะแสดงหน้า รายงานรายงานค่าปรับ รายบุคคล
  4. >> กรอก “เลขประจำตัวของสมาชิก” ที่ต้องการดูค่าปรับ
  5. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy
  6. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  1. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
  2. แสดงผลการสั่ง “Print
  • เนื่องจากเมนูค่าปรับมีการทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงตัวอย่าเดียวเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย