คู่มือการใช้งาน รายการ 10 อันดับสื่อ

“รายการ 10 อันดับสื่อ”

คือ เมนูที่ใช้ในการแนะนำสื่อ เช่น 10อันดับแนะนำ,10สื่อมาใหม่,10อันดับหนังสือยอดนิยม เป็นต้น

            1. คลิกที่ “รายการ 10 อันดับสื่อ

      2. แสดงหน้า “รายการ 10 อันดับสื่อ

      3. “รายการต่างๆ” ที่แสดงข้อมูล10 อันดับ

      4. “เพิ่มสื่อแนะนำ” สามารถเพิ่ม และ ลบข้อมูล ได้แค่ในรายการ 10อันดับสื่อแนะนำเท่านั้น

 

      วิธีการเพิ่ม สื่อแนะนำ คลิกที่ “เพิ่มสื่อแนะนำ

      5. “แสดงหน้า” เพิ่มสื่อแนะนำ กรอก “เลขทะเบียน” สื่อที่ต้องการจะแนะนำใหม่ คลิก “ตกลง

      6. แสดงผลสื่อที่เพิ่มใหม่ล่าสุด

      7. เมื่อต้องการเพิ่มสื่อแนะนำใหม่ แต่รายการสื่อเต็ม คลิกที่ “ไอคอนรูปถังขยะเพื่อ” ลบข้อมูลเก่าออกเพื่อจะได้มีพื้นที่ว่างให้สามารถเพิ่มสื่อใหม่เข้าไปใหม่ได้

      8. แสดงผลการลบข้อมูล