การใช้งานเมนู “ปรับระดับชั้นเรียน”

“ปรับระดับชั้นเรียน”

    ในกรณีที่ ในห้องเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการเรียนหรือย้ายสายตอนขึ้นมัธยมปลายแล้วต้องเปลี่ยนห้อง

  ตัวอย่างเช่น

“ปรับระดับนักเรียน” ที่จะขึ้นเรียนต่อมัธยมปลาย แล้วมีนักเรียนบางคนที่เลือกสายที่ต้องย้ายไปอยู่ห้องอื่น เช่น ห้องเรียนของ ม.4มีดังนี้ ห้อง4/1 คือ สายวิทย์-คณิต, ห้อง4/2 คือ สายศิลป์, ห้อง4/3 คือสายคอมฯ-ธุรกิจ นักเรียนที่มีเลขประจำตัว 00001-00005 ต้องการที่จะเรียนสายวิทย์-คณิต นักเรียนที่มีเลขประจำตัว 00006,00007 ต้องการที่จะเรียนสายศิลป์ นักเรียนที่มีเลขประจำตัว 00008,00009,00010 ต้องการที่จะเรียนสายคอมฯ-ธุรกิจ

  1.เข้ามาที่เมนู “ข้อมูลสมาชิก” >> เลือก “ปรับระดับชั้น”

  2.แสดงหน้าปรับระดับชั้นเรียน

  3.เลือกประเภทระดับการศึกษาที่ต้องการจะปรับ

  4.ใส่ชั้น/ห้อง

  5.คลิก Search

  6.แสดงผลการคลิกค้นหา

  7.ใส่ชั้นและห้องใหม่ในช่องว่าง 

  8.คลิกเลือกที่นี่เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลทีเดียวทั้งหมด หรือ จะคลิกหน้าสมาชิกแต่ละคนเพื่อปรับรายบุคคล

  9.เสร็จแล้วคลิก “ยืนยันการปรับระดับชั้นเรียนใหม่”

  10.ตรวจสอบผลการปรับระดับชั้นใหม่

 

ในกรณีที่ ในห้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนในห้อง

ตัวอย่างเช่น

ปรับระดับชั้นเรียนใหม่ของนักเรียน ชั้นม.4/1 เป็นชั้น ม.5/1

  1.เลือกประเภทระดับการศึกษาที่ต้องการจะปรับ

  2.ใส่ชั้น/ห้อง

  3.คลิก Search เมื่อคลิก search แล้วจะแสดงผลรายชื่อและห้องที่ ค้นหาออกมา

  4.เลือกประเภทระดับการศึกษาใหม่ที่ ม.4/1 นั้นจะปรับขึ้นไป

  5.ใส่ห้องและชั้นเรียนใหม่ที่นักเรียนห้อง4/1 จะเลื่อนชั้นขึ้นไป คือ 5ที่ชั้น และ 1ที่ห้อง

  6.คลิก “ปรับระดับชั้นเรียน” 

  7.เลขชั้น และ ห้อง ระดับการศึกษาใหม่จะถูกกรอกเข้าไปในรายชื่อ ที่ชั้นใหม่ และห้องใหม่โดย อัตโนมัติ

  8.คลิกเพื่อเลือกทั้งหมด

  9.คลิกยืนยันการปรับระดับชั้นเรียนใหม่

   10. ตรวจสอบผลการปรับระดับชั้นเรียนใหม่