วิธีการใช้งานกล่องข้อความ

  1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “กล่องข้อความ
  2. ระบบจะแสดงหน้า ติดต่อบรรณารักษ์
  3. เป็นหัวข้อที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการของข้อความที่ติดต่อกับสมาชิก “ข้อความเข้า” คือ ข้อความที่มีสมาชิกติดต่อมา “ข้อความออก” คือ ที่มีกาตอบกลับไปแล้ว “การติดต่อที่สิ้นสุด” คือ ข้อความที่เข้าใจเนื้อหาการติดต่อเข้ามาแล้วไม่จำเป็นต้องสนทนากันต่อแล้วคลิก “สิ้นสุดการสนทนา” จะไม่สามารถสนทนากันในหัวข้อเดิมได้อีก เมื่อคลิก “สิ้นสุดการสนทนา”
  4. รายการที่มีการติดต่อเข้ามาหาบรรณารักษ์
  1. แสดงหน้ารายละเอียดการติดต่อ