ใส่เครื่องหมายบริษัท

  1. คลิกที่เมนู >> “ภาพ

  2. คลิกพื้นที่ว่างของหน้าออกแบบแล้วลากให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

3. เลือก “โหมดภาพใหม่จากไฟล์” เลือกไฟล์ “รูปภาพ”ที่เราต้องการ แล้ว “รูปภาพ”จะขึ้นที่ตัวอย่าง

4. คลิก “ตกลง