เมนูภาพถ่าย

วิธีการใส่ภาพถ่าย                                                          

  1. คลิกที่เมนู >> “ภาพถ่าย

  2. คลิกพื้นที่ว่างแล้วลากเมาส์หาขนาดตามที่ต้องการให้ตรงกับหัวข้อที่เราตั้งไว้

  3. ตั้งชื่อ ประเภทรูปแบบ จะเป็นไฟล์รูป

  4. คลิกเครื่องหมายถูกที่ “ใช้แหล่งข้อมูลโฟลเดอร์”

  5. ค้าหาโฟลเดอร์รูปภาพที่เตรียมไว้

  6. เลือกเขตข้อมูลให้ตรงกันกับภาพตัวอย่างเช่น “id_munber” ตรงกับชื่อไฟล์รูป

  7. คลิกที่ปุ่ม >> “ตกลง