เมนูบาร์โค้ด

วิธีการใส่บาร์โค้ด                                                           

  1. คลิกที่เมนู >> “บาร์โค้ด

  2. คลิกพื้นที่ว่างแล้วลากเมาส์หาขนาดตามที่ต้องการให้ตรงกับหัวข้อที่เราตั้งไว้

3. ตั้งค่าบาร์โค้ด ประเภทของบาร์โค้ด “รหัส 39” จะเป็นเฉพาะ ตัวเลข “รหัส 128” จะเป็นตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่และตัวเลข

4. สีของแถบเป็น สีของ “แถบบาร์โค้ด” เติมสีเป็นสี“พื้นหลัง

5. เลือกเขตข้อมูลเพื่อจะเอาข้อมูลมาเป็นส่วนของบาร์โค้ดตัวอย่าง เลือก >> “id_number

6. คลิกที่ปุ่ม >> “ตกลง