วิธีการเพิ่มสมาชิก

1.คลิกที่ >> “+เพิ่มสมาชิก”

2.ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มสมาชิกใหม่

3.“กรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม่”

4.คลิกที่ “บันทึก” เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จ เพื่อนทำการบันทึกข้อมูล