เปิดใช้งาน Asure ID

1. ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลและคีย์สิทธิ์การใช้งาน
2. คลิกที่ปุ่ม “เปิดใช้งานออนไลน์

หมายเหตุ: ดูคีย์สิทธิ์การใช้งานได้ที่ด้านหลังของกล่องซีดี