เข้าสู้ระบบครั้งแรก

เป็นการแนะนำการใช้งานในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม

1. เปิด Asure ID โดยการคลิกสองครงั้ ที่ไอคอน Asure ID

2. เข้าสู้ระบบ ID ผู้ใช้ “admin” รหัสผ่าน “admin” แล้วกดปุ่มตกลง