สื่อการเรียนการสอน

วิธีการค้นหาสื่อการเรียนการสอน

  1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการสื่อสารนิเทศ”

  2. แล้วคลิกที่เมนู >> “สื่อการเรียนการสอน”

  3. แสดงหน้าสื่อการเรียนการสอน

  4. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” แล้ว “กรอกรายละเอียด” ตามที่เลือกหัวข้อค้นหา

  5. คลิกที่ “ค้นหา”