สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ

ตามประเภทสารนิเทศ

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “สรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ”
  2. คลิกที่เมนู >> “รายงานตามประเภทวัสดุ”
  3. คลิกที่เมนู  >> “แบบตารางข้อมูล”

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ ตามประเภทวัสดุ แบบตารางข้อมูล
  2. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”
  3. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

 

4.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา คลิก >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

5.แสดงผลการสั่ง “Print”

***หมายเหตุ***

“การออกรายงานสรุปจำนวนวัสดุสารนิเทศ มีการใช้ทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย”