วิธีการ “พิมพ์บาร์โค้ด 40 เล่มล่าสุด”

ตัวอย่างวิธีการ “พิมพ์บาร์โค้ด 40 เล่มล่าสุด”

     1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ”

     2. แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์บาร์โค้ด”

     3. แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์บาร์โค้ด 40 เล่มล่าสุด”

     4. แล้วระบบจะแสดงหน้า “พิมพ์บาร์โค้ด 40 เล่มล่าสุด” จากนั้นคลิกที่ >> “โปรดเลือกกระดาษ” เพื่อเลือกขนาดตามที่เราต้องการจะพิมพ์

     5. จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่งเพิ่มลงในโปรแกรมห้องสมุด 40 เล่มล่าสุด

     6. คลิกที่สี่เหลี่ยมด้านบนสุดเมื่อต้องการจะพิมพ์ทั้งหมด 40 เล่ม

     7. หรือ คลิกที่สี่เหลี่ยมหน้าหนังสือของเล่มนั้น ถ้าต้องการเลือกเฉพาะเล่มที่ต้องการ

     8. เลือกประเภทที่ต้องการจะพิมพ์บาร์โค้ด

               8.1. คลิกที่ “พิมพ์บาร์โค้ดแบบปกติ”

               แสดงผลการคลิก  “พิมพ์บาร์โค้ดแบบปกติ”

               8.2. คลิกที่ “พิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแถบสีประจำหมวด”

              แสดงผลการคลิก  “พิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแถบสีประจำหมวด”

***วิธีการตั้งค่ากระดาษดูได้ที่ “วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดระบุเลขทะบียน”