วิธีการใส่พื้นหลัง

  1. คลิกที่เมนู >> “พิ้นหลัง

  2. แล้วคลิกที่เมนู >> “เพิ่มพื้นหลัง

3. เลือกสี

4. เลือกสีที่ต้องการ

5. โหมดภาพ >> “ค้นหา” แล้วเลือกไฟล์ภาพพื้นหลังที่ต้องการ