วิธีการใช้งาน “แจ้งเตือนการยืมเกินกำหนด”

แจ้งเตือนการยืมเกินกำหนด มีไว้เพื่อส่งข้อมูลไปยัง E-mail ของสมาชิกห้องสมุดที่มีการ ยืมหนังสือจนเกินกำหนดส่งคืนเป็นการส่งไปเพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างการใช้งานแจ้งเตือนการยืมเกินกำหนด

การเพิ่มข่าวสารประชาสัมพันธ์

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” >> แล้วคลิก “แจ้งเตือนการยืมเกินกำหนด”

          2. แสดงผลหน้า “รายการผู้ยืมหนังสือเกินกำหนด” ขึ้นมาพร้อมรายละเอียกข้อมูล >> แล้วคลิกที่รูป “จดหมาย” เพื่อส่งข้อมูล หนังสือที่เกินกำหนด

          3. เมื่อคลิกที่รูปจดหมายแล้ว จะมีข้อความเข้ามาใน E-Mail ที่อยู่ตามข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก กดเข้าไปที่ข้อความที่ถูกส่งเข้ามา

          4. เมื่อคลิกเข้ามาในข้อความที่แจ้งเตือน จะแสดงหน้าขึ้นมา ดังนี้ ในข้อความที่ส่งไปยัง E-mail จะแสดงรายละเอียด ของผู้ยืม เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ห้อง ประเภท และรายละเอียดของหนังสือที่ยืมเกิดกำหนด ยืมเกิดจำนวนกี่เรื่องก็จะแสดงขึ้นมาตามจำนวนนั้น