วิธีการใช้งาน “วัสดุสารนิเทศซ่อมแซม”

วัสดุสารนิเทศซ่อมแซม ใช้สำหรับเวลา เช่น ปกหนังสือขาดแล้วต้องการทำการทำปกหนังสือใหม่ ก็ให้ทำการส่งซ่อมไว้ เพื่อที่จะให่สมาชิกรู้ว่าหนังสือเล่นนี้กำลังซ่อมอยู่นะยังไม่สามารถยืมได้ เมื่อไหรที่ซ่อมเสร็จก็ทำการ รับซ่อมเข้ามาเพื่อใช้งานตามปกติ

ตัวอย่างการใช้งานวัสดุสารนิเทศซ่อมแซม

     ส่งซ่อม

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” >> แล้วคลิกที่ “วัสดุสารนิเทศ”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “วัสดุสารนยิเทศซ่อมแซม”

          3. ระบบจะแสดงหน้า รับ-ส่งวัสดุสารนิเทศซ่อมแซม จากนั้นกรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจะส่งซ่อม

          4. คลิกที่ >> “ส่งซ่อม – รับซ่อม” เพื่อส่งซ่อม

          5. รายการที่ต้องการทำการส่งซ่อมจะขึ้นมาแสดง พร้อมสถานะ “ส่งซ่อม”

          6. ถ้าเกิดความผิดพลาดในการเลือกหนังสือ คลิกที่ >> “สี่เหลี่ยม” ด้านหน้าหนังสือเลือกผิดพลาด

          7. แล้วคลิกที่ >> “ลบรายการ” ตรวจสอบ เลขทะเบียน และ ชื่อเรื่อง ให้ถูกต้อง

          8.  คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” จะขึ้นรายการที่ทำการ ส่งส่งซ่อมทั้งหมดขึ้นมา (เมื่อทำการส่งซ่อมอยู่จะไม่สามารถยืมได้)

 

 

 

     รับซ่อม

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” >> แล้วคลิกที่ “วัสดุสารนิเทศ”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “วัสดุสารนยิเทศซ่อมแซม”

          3. ระบบจะแสดงหน้า รายการวัสดุสารนิเทศที่เคยส่งซ่อมไปแล้วขึ้นมา จากนั้นกรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจะรับซ่อม

          4. คลิกที่ >> “ส่งซ่อม – รับซ่อม” เพื่อรับซ่อม จะขึ้นสถานะ >> “รับซ่อม”

          5. รายการที่ต้องการทำการรับซ่อมจะขึ้นมาแสดง พร้อมสถานะ “รับซ่อม”

          6. จากนั้น คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด”

          7.  เมื่อทำการบันทึกรายการทั้งหมดเสร็จสิ้น รายการที่รับซ่อมจะขึ้นมาแสดงที่ “ประวัติการรับ-ส่งวัสดุสารนิเทศซ่อมแซม” (เมื่อทำการรับซ่อมเสร็จแล้วก็จะสามารถยืม-คืนได้ตามปกติ)