วิธีการใช้งาน “รายการทวงคืน”

รายการทวงคืนไว้สำหรับ พิมพ์รายงานสมาชิกที่ยังไม่ได้คืนหนังสือให้ทราบว่าตัวเองยังไม่ได้ คืนหนังสือที่ยืมไป

ตัวอย่างการใช้งานายการทวงคืน

     บัญชีค้างคืนเกินกำหนด

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการทวงคืน”

          2. คลิกที่เมนู >> “บัญชีค้างคืนเกินกำหนด”

          3. ระบบจะแสดงหน้า บัญชีค้างคืนเกินกำหนด

          4. กรอกรายละเอียดที่ >> “ต้องการทวงคืนหนังสือ ” ที่ยืมเกินกำหนด (ถ้าม่ใส่ ชั้น/ปี,ห้อง ระบบจะแสดงผลข้อมูลหนังสือทั้งหมด ของวันที่เกินตามที่กำหนด)

          5. คลิกที่ >> “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา

          6. แสดงผลการคลิก “ค้นหา” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

          7. แสดงผลการคลิก “Print”

 

 

 

     พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการทวงคืน”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล”

          3. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

          4. ใส่ >> “เลขประจำตัว” ลงในช่องว่าง เป็นการค้นหาแบบระบุตัวบุลคลทีละรายการ

          5. คลิกที่ >> “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา

          6. แสดงผลการคลิก “ค้นหา” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

          7. แสดงผลการคลิก “Print”